Category: Priče

Beleška o napadu i strategiji preživljavanja

Ја sam 14. decembra 2011. bio u Kulturnom centru grad, u ulici Braće Krsmanovića 4, na promociji Kvirija kalendara. Kada sam odlučio da odem sa tog mesta, izašao sam iz zgrade i prešao ulicu. Onda sam krenu niz tu istu ulicu i u susret mi je išla grupa od oko šestorice mladića. Pokušao sam da … nastavio