O nama

Hollaback! je međunarodna organizacija prisutna u 32 držve i 92 grada, na 18 svetskih jezika, ujedinjema i borbi protiv uličnog uznemiravanja žena i LGBTIQ osoba. Uznemiravanje na ulici je najzastupljenije rodno nasilje protiv kojeg ima najmanje zakonskih rešenja.

Istraživanja na globalnom nivou pokazuju da je između 70-90% žena doživelo neki vid uličnog uznemiravanje makar jednom tokom svog života. Mi verujemo da svaka osoba ima pravo da se oseća sigurno u javnom prostoru, bez obzira na pol, rod, seksualnu orijentaciju, rasu, klasnu pripadnost.

Deljenjem priča osoba koje su doživele neki vid uličnog uznemiravanja, na siguran i inovativan način, pokrećemo društveno odgovornu inicijativu za suzbijanje rodno zasnovanog uličnog nasilja.

Srbija se Hollaback! pokretu pridružila aprila 2015 godine.